Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 05/03/2021

Ngày 01/3/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầucử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các quy định pháp luật liênquan và quyền,nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Qua đó động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập tin đính kèm:
Văn Ngọc Khánh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 108.933
Truy cập hiện tại 370