Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày cập nhật 10/12/2021

Ngày 02  tháng  12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,  chống tham nhũng, tiêu cực. Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính; qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện phải xem công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, khóa XII) “về xây dựng chỉnh đốn Đảng”.

Tập tin đính kèm:
Văn Ngọc Khánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.309
Truy cập hiện tại 113