Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
TỪ THỰC TIỄN CUỘC DIỄN TẬP CHIẾU ĐẤU PHÒNG THỦ XÃ PHONG HIỀN LÀ MỘT HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT CAO NHẤT ĐỐI VỚI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Ngày cập nhật 23/12/2021

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Do vậy, để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện,  Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phong Hiền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với Ban chỉ huy quân sự, Ban tổ chức diễn tập xã, với nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ. Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị chu đáo, xã Phong Hiền đã tổ chức thành công cuộc diễn tập Chiến đấu phòng thủ năm 2021 bảo đảm nghiêm túc, an toàn, sát thực tế và đạt kết quả cao. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, xây dựng kế hoạch, ra Quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập, Khung vận hành cơ chế, khung thực binh. Điều động lực lượng tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Trong vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Đây là cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm 02 phần vận hành cơ chế và thực phần thực binh, Trung đội dân quân cơ động xã Phong Hiền đánh địch tiến công vào làng. Lực lượng tham gia diễn tập gồm: lực lượng dân quân tự vệ, hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Có thể nói, để cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức diễn tập xã, cơ quan thường trực Ban tổ chức là Ban Chỉ huy Quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Ngay sau khi có Chỉ thị, Kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Trên cơ sở đó xã tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chỉ huy quân sự xã, công an xã các ban ngành đoàn thể cấp xã, thôn  thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập, tạo sự thống nhất về nhận thức xây dựng ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cho các thành phần tham gia diễn tập. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập, Ban Chỉ huy quân sự xã, Ban tổ chức diễn tập xã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban tổ chức diễn tập huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện nên ý định diễn tập đã bảo đảm sát, đúng với đặc điểm tình hình của xã. Đây là nội dung rất quan trọng của diễn tập, làm cơ sở để xã xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập; đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các ban, ngành, lực lượng, đoàn thể tham gia diễn tập xây dựng các văn kiện, kế hoạch đúng quy định. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể tự rà soát hệ thống văn kiện, kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh sát với đầu bài. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập cho khung diễn tập được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung diễn tập, xã chú trọng khắc phục các nội dung còn yếu, thiếu ở các cuộc diễn tập trước. 

Chấp hành sự chỉ đạo của huyện và hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự huyện, các ban, ngành, đoàn thế đã vào cuộc nghiêm túc, tiến hành xây dựng kế hoạch, đề đạt nội dung, tổ chức lực lượng tham gia bảo đảm sát, đúng với chức năng của từng ngành, đoàn thể trong diễn tập. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm sát thực tế  xã đã huy động hàng trăm ngày công tham gia xây dựng hệ thống sở chỉ huy, hầm hào, công sự chiến đấu ở căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Bổ sung phương tiện kỹ thuật quân sự phục vụ chỉ huy, điều hành. 

Trong thực hành diễn tập, các bộ phận, lực lượng tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên, nhất là chất lượng các hội nghị, như: Hội nghị Đảng ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng- An ninh; Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái Sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; thông qua kế hoạch xử trí tình huống A2. Nội dung hội nghị Hội đồng nhân dân xã ra Nghị quyết chuyên đề chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh được nâng lên một bước mới. Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Chiến đấu phòng thủ”. Quá trình diễn tập, Đảng ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế tại địa phương. Nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ; xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch. 

Thông qua thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể khi chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang địa phương, chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, bổ sung kế hoạch phương án tác chiến sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững địa bàn khi có tình huống xảy ra”.

Phần thực binh trung đội dân quân cơ động xã đánh địch tiến công vào làng tại cánh đồng cạnh cầu ngói thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền được diễn ra sát với sát với tình hình thực tế, đặc điểm địa hình cũng như nhiệm vụ, khả năng của lực lượng; dân quân tại địa phương; quá trình thực hành đánh địch tiến công vào làng, hàng động của trung đội trưởng cơ động quyết đoán, linh hoạt các hướng, mũi tiến công địch theo đúng ý định chiến đấu. Đặc biệt, trong phần này, tình huống được kết cấu đan xen, mô hình tạo giả, lực lượng tham gia đông đảo, kết cấu cả phần bà con nhân dân tham gia sữa chữa hầm hào công sự sau mỗi trận đánh, sử dụng nhiều loại vũ khí, chông mìn cạm bẩy, trang bị phương tiện, đạn hơi, thuốc nổ, nhưng đã thể hiện được sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Diễn tập thể hiện rõ phương pháp tác chiến của chiến đấu bảo vệ làng, cách đánh của dân quân tự vệ rộng khắp. Từ kết quả của cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã, rút ra một số kinh nghiệm, tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương trong tình hình mới, đó là: “Cần thực hiện tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các ban, ngành đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã  làm  nòng cốt. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, phải thường xuyên trao đổi, tranh thủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để nắm chắc ý định diễn tập, tránh sai sót, làm ảnh hưởng đến chất lượng nội dung diễn tập. Cuối cùng, quá trình luyện tập phải có sự trao đổi, tham khảo ý kiến về nội dung giữa các thành viên khung tập để bảo đảm sự thống nhất trong xử trí tình huống, tránh việc báo cáo và đề xuất ý kiến một chiều, thiếu sinh động, xa thực tế.

Có thể nói, với bài học kinh từ thực tiễn cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 thời gian tới xã Phong Hiền tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện về Diễn tập chiến đấu phòng thủ và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, nắm và thực hiện đúng vai trò chức năng, nhiệm vụ và hành động của từng ngành trong xây dựng và hoạt động của từng bộ phận đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra/.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN TẬP

TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ TẠI HẦM CƠ CHẾ TRONG KHU CĂN CỨ

HỘI NGHỊ THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ XÃ

ĐỒNG CHÍ: TRẦN MINH HIỀN, CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ GIAO NHIỆM VỤ QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ DIỄN TẬP CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN

SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG DQTV VÀ THÔN ĐỘI TRƯỞNG LÀM QUÂN XANH

HÀNH ĐỘNG CỦA TỪNG CHIẾN SĨ

ĐỒNG CHÍ:  ĐOÀN KỲ CÔI, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY TẶNG QUÀ CHO LỰC LƯỢNG DIỄN TẬP

 

 

 

 

MINH HIỀN
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.309
Truy cập hiện tại 162