C:\Fportal\PhongDien\phonghien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Quyết định về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 18/01/2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, UBND xã Phong Hiền ban hành Quyết định số Số: 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022                             

Tập tin đính kèm:
Ngọc Khánh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.309
Truy cập hiện tại 154