Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Phong Hiền, thời gian từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023 như sau
BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã tháng 9 năm 2023 (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 29/9/2023)  
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2023 của UBND xã Phong Hiền
Công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 6 tháng đầu năm 2023
Công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC quý III năm 2023
Công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 8 năm 2023
kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tháng 6 năm 2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 100.726
Truy cập hiện tại 21