Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Phong Hiền: Tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2020
Ngày cập nhật 31/10/2019

 

Thực hiện Chỉ thị số 65/CT-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền về việc tuyển chọn gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 69/KH-HĐNVQS của HĐNVQS huyện Phong Điền về việc sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2020. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại Trạm y tế xã Phong Hiền. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức gọi khám sơ tuyển NVQS năm 2020 cho hơn 257 thanh niên.

 

Năm 2019, xã Phong Hiền có trên 455 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả cao. Ngay từ đầu Đảng ủy, UBND xã Phong Hiền đã ban hành các văn bản chỉ đạo. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện, cùng với sự vào cuộc của các Ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Tập trung tuyên truyền, vận động nằm nâng cao nhận thức cho các thanh niên trong độ tuổi. Qua đó đã thể hiện vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi một công nhân đối với Tổ quốc. Kết quả về khám sơ tuyển trong đợt này đạt trên 90% kế hoạch chỉ tiêu đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

CÁC THANH NIÊN ĐANG KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

 

Ngọc Khánh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 108.933
Truy cập hiện tại 369