Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
111 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
S?: 01/KH-UBND11/01/202211/01/2022xKẾ HOẠCH Xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, trên địa bàn xã Phong Hiền giai đoạn 2022-2023
S?: 01/QÐ-UBND04/01/202204/01/2022xQUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
2581 /QÐ-UBND05/11/201805/11/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2000 /QÐ-UBND12/09/201812/09/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong l nh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
128/QÐ-UBND03/07/201803/07/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh” xã Phong Hiền
39 /QÐ-UBND04/04/201804/04/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban điều hành Trung tâm học tập cộng đồng xã Phong Hiền
30/2018/NÐ-CP07/03/201801/05/2018xNghị định quy định việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
513QD-UBND01/03/201801/03/2018xQuyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ thủ tục hành chính Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
510 /QD-UBND01/03/201801/03/2018xQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế
23/2018/NÐ-CP23/02/201815/04/2018xNghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 79.309
Truy cập hiện tại 141