Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Đảng ủy xã Phong Hiền: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Ngày cập nhật 03/01/2022

Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021. Chiều ngày 31/12/2021, Đảng ủy xã Phong Hiền tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công tác dân vận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và bàn định một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Yên, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phong Điền; Đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trịnh Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã; các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã. Trưởng các đoàn thể cấp xã, Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ thực thuộc.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ xã Phong Hiền đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên cả 04 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm. Tổ chức kịp thời việc nghiên cứu, quán triệt và học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với đội ngũ cán bộ theo quy định. Về công tác giới thiệu và kết nạp đảng viên. Năm 2021 giới thiệu 15 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng chính trị, đảng ủy ra đã biểu quyết thông qua 11 hồ sơ kết nạp đảng, trong đó có 09 quần chúng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt chỉ tiêu huyện giao); chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí đảng viên dự bị. Công tác quản lý theo dõi đảng viên thực hiện khá chặt chẽ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo theo quy định. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021 toàn Đảng bộ có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy phân loại Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ xã đến thời điểm đánh giá 213 đồng chí; đảng viên miễn xếp loại 15 đồng chí, đảng viên chưa xếp loại 05 đồng chí. Tổng số đảng viên được xếp loại 193, trong đó: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 23 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,92%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 162 đồng chí, chiếm tỷ lệ 83,84%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 08 đồng chí, chiếm tỷ lệ 4,15%; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2022 tiếp tục Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XIV và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16- HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện quan trọng và các ngày lễ lớn trong năm 2022.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác dân vận, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình và tham mưu phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết nguyên đán.

Trong dịp này, Đảng ủy xã Phong Hiền tặng giấy khen cho 03 tập thể (chi bộ thôn Sơn Tùng, chi bộ trường TH Tây Bắc Hiền, Chi bộ Trường MN Phong Hiền II) và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

 

 

Văn Ngọc Khánh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 83.970
Truy cập hiện tại 133